Prosím, povolte používání JavaScriptu ve Vašem prohlížeči. Pro bezproblemový chod eshopu je vyžadován.
 

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)Společnost Oldřich Žůrek Good-shop.cz, se sídlem Žďár nad Metují 193, PSČ 54955, IČO: 45923507 věnuje ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným nakládáním maximální pozornost – využíváme k tomu nejvyšších bezpečnostních standardů. Vaše objednávky, osobní údaje a data, které zadáváte, jsou chráněny technickými bezpečnostními systémy a dalšími postupy prověřujícími příslušná oprávnění. A to jak při přenosu údajů, tak při jejich ukládání na naše servery. Naše ustanovení týkající se ochrany údajů jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních dat jsou info@good-shop.cz Oldřich Žůrek, tel. 730 63 63 40.

Na našich stránkách jsou zejména osobní údaje (jméno, příjmení, název společnosti, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČO, DIČ) zjišťovány a zpracovávány na různých místech. Nyní se Vám pokusíme poskytnout podrobný přehled o tom, co se u nás s Vašimi údaji děje.

1. Zjišťování údajů

Osobní údaje jsou na našich webových stránkách vyžadovány pouze v technicky nutném rozsahu. Zjištěné údaje nejsou v žádném případě prodávány ani nejsou využívány jiným komerčním způsobem. Osobní údaje jsou vyžadovány v rámci procesu tvoření objednávky, při registraci, která umožňuje přístup k osobnímu zákaznickému kontu a při zasílání dotazů nebo požadavků prostřednictvím kontaktního formuláře. Kromě toho ukládáme další, neosobní údaje za účelem průběžného zlepšování funkčnosti našich webových stránek.

V našich server log fi les shromažďujeme informace, které nám z technických důvodů automaticky předává Váš prohlížeč.
Jedná se o tyto údaje

  • typ/verzi prohlížeče

  • používaný operační systém

  • URL předchozí navštívené stránky

  • jméno hlavního počítače (IP adresa)

  • čas dotazu na serveru

Při ukládání nejsou tyto údaje vztaženy k osobě, které se týkaly. Tyto údaje nejsou ani propojovány s údaji z jiných zdrojů. Vaše IP adresa je brzy po ukončení návštěvy našich stránek vymazána.

2. Využití Vašich údajů

Při zpracování Vašich údajů máme vždy na zřeteli nutnost zajistit jejich ochranu v souladu se zákonnými ustanoveními. Vždy, když máte při návštěvě našich webových stránek možnost zadat osobní údaje, prosíme Vás, abyste si sami pro sebe stanovili, které údaje nám chcete poskytnout. Políčka, která jsou označena jako povinná, je třeba vyplnit, aby mohl být Váš dotaz nebo Vaše objednávka zpracovány. Další údaje jsou uváděny dobrovolně – jsou využívány při optimalizaci naší on-line nabídky, popř. ke statistickým účelům.

3. Využití Vašich údajů k marketingovým účelům

Pokud nám neudělíte souhlas se zpracováním Vašich údajů k marketingovým účelům (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, nebudeme Vám zasílat žádná obchodní sdělení ani reklamy. Zašleme Vám pouze emaily, které souvisí přímo s  Vaší objednávkou. Bude se jednat pouze o informace ohledně průběhu zpracování a expedice objednávky.

K odběru obchodních sdělení se můžete dobrovolně přihlásit v sekci Registrační údaje a z tohoto odběru se můžete rovněž kdykoli odhlásit bez udání důvodů. K odhlášení lze využít odhlašovací odkaz, umístěný v patičce každého obchodního sdělení.

4. Poskytování údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v eshopu vlastní výroby umístěném na serveru Forpsi.com, který patří firmě Internet CZ a.s., Ktiš 2, 38403 Ktiš.

Pokud je to v souvislosti s realizací objednávky, dodáním a doručením zboží vlastních výrobků, produktů a služeb nutné, poskytujeme Vaše údaje našim partnerským společnostem za účelem dodání a doručení zboží prostřednictvím třetích osob zajišťující přepravu zásilek a plnění smluvních ujednání. Své partnery si pečlivě vybíráme a tito partneři se vůči nám zavazují v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s Vašimi údaji i k dodržování našich vlastních standardů týkajících se ochrany údajů.

Našim partnerům především nedovolujeme předávat údaje našich zákazníků třetím osobám za účelem podnikání. Pro dopravu zásilek využíváme společnost Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1.

5. Naše technické standardy

Při přenosu dat Vám nabízíme využití bezpečnostního protokolu SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s 256bitovým šifrováním. Tato technika zaručuje vysokou bezpečnost, a je proto využívána např. bankami pro ochranu dat v internetovém bankovnictví. Přenos šifrovaných dat poznáte podle toho, že se ve stavovém řádku prohlížeče objeví symbol klíče nebo zavřeného zámku nebo text Zabezpečeno, a také webová adresa v prohlížeči začíná znaky https:// .

6. Bezpečnost při platebním styku

Společnost Oldřich Žůrek umožňuje platbu na dobírku nebo platbu převodem na účet. Všechny způsoby platby jsou komplexně chráněny výše popsanými bezpečnostními standardy.

7. Cookies

Cookies - malé textové soubory, které jsou Vaším prohlížečem ukládány na Vašem počítači. Používáme pouze technická cookies, která jsou nutná pro provoz webu. Např. pro vkládání zboží do košíku a dokončení objednávky. Analytická a marketingová cookies využijeme jen po Vašem souhlasu.

8. Využití sociálních pluginů

Využijeme jen po Vašem souhlasu.

9. Úprava osobních údajů na eshopu

Své údaje si můžete kdykoli prohlížet, zpracovávat nebo měnit v oddílu „Registrační údaje“ – po zadání Vaší e-mailové adresy a hesla. Pokud své heslo zapomenete, najdete na přihlašovací stránce odkaz „Zaslat heslo“, prostřednictvím kterého se dostanete k formuláři – ten prosím vyplňte a po zadání své, nám známé e-mailové adresy nám ho zašlete. Na tuto Vaši e-mailovou adresu Vám potom pošleme Vaše heslo.

Upozornění: Své heslo nikdy nepředávejte třetí osobě, po použití se vždy odhlaste ze svého účtu a při objednávání využívejte SSL šifrování vždy, když Vám bude z naší strany nabídnuto.

10. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

11. Informační povinnost a právo na vyslovení nesouhlasu

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Oldřich Žůrek Good-shop.cz, se sídlem Žďár nad Metují 193, PSČ 54955, IČO: 45923507. Vaše důvěra je pro nás důležitá. Jsme proto připraveni Vám kdykoli zodpovědět Vaše dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo se vždy informovat o údajích, které jsou u nás uloženy o Vaší osobě, o jejich původu a příjemcích i o účelu jejich uložení. Pokud o tyto informace o Vašich údajích, které jsou u nás uloženy, máte zájem, obraťte se prosím písemně na pracovníka odpovědného za ochranu osobních údajů na e-mailové adrese info@good-shop.cz. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete v souvislosti s některým z výše uvedených postupů uplatnit své právo vyjádřit nesouhlas, využijte prosím níže uvedený kontakt.

Oldřich Žůrek Good-shop.cz
č.p. 193
54955 Žďár nad Metují

E-mail:  info@good-shop.cz

Tel.: 730 63 63 40 pondělí – pátek 8-14 hodPARTNEŘI |

sitemap.xml |

Copyright © www.good-shop.cz | Všechna práva vyhrazena | Zákaz kopírování textů, obrázků a obsahu bez svolení vlastníka www.good-shop.cz | Ochrana osobních údajů | Tento web používá technická cookies, která jsou nezbytná pro provoz. Další cookies využijeme jen po Vašem souhlasu.
facebook profil
facebook.com/goodshopcz
Nastavení zpracování cookies

Používáme cookies, abychom zákazníkům umožnili pohodlné prohlížení a objednávání zboží a analyzovali provoz webu.