Prosím, povolte používání JavaScriptu ve Vašem prohlížeči. Pro bezproblemový chod eshopu je vyžadován.
 

Obchodní podmínky www.good-shop.cz

1/ SPOLEČNOST

 • Oldřich Žůrek, č.p. 193, 54955 Žďár nad Metují, IČO:45923507 DIČ:CZ7606073266
 • Good-shop.cz
 • Fyzická osoba podnikající dle ŽL č.j.: KS9982/2013/ŽÚ-57, MÚ Náchod
 • Jsme plátci DPH.

2/ OBJEDNÁVKA

 • Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká v okamžiku odeslání vyplněné objednávky kupujícím ze stránky http://www.good-shop.cz/ . Objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení smluvených podmínek. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Objednávka je potvrzena v okamžik zaslání jejího znění na email kupujícího.
 • VŠECHNY CENY JSOU UVÁDĚNY VČETNĚ 21% DPH.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3/ STORNO OBJEDNÁVKY

 • Storno objednávky ze strany kupujícího
 • Kupující má právo stornovat objednávku do 4 hodin po objednání na email info@good-shop.cz, nebo v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

 • Storno objednávky ze strany prodávajícího
 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).


4/ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí dle občanského zákoníku (více v dalších bodech).
 • V souladu s občanským zákoníkem máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Náklady na poštovné vynaložené při vrácení produktu si hradí kupující.
 • Právo na odstoupení od smlouvy v souladu s občanským zákoníkem spotřebitel nemá, v případě smluv:
 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.
 • Kontaktujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte číslo dokladu a datum nákupu.
 • Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete jej zpět na adresu Oldřich Žůrek, č.p. 193, 54955 Žďár nad Metují, , telefon: 730 636 340. Zašlete se zásilkou průvodní dopis s Vaší adresou a případně číslem účtu pro vrácení částky.
 • K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál doklad o koupi.
 • V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména neúplný obsah, poškozený obsah atd.)
 • Neručíme za případnou ztrátu zboží na cestě zpět k nám. Zboží nezasílejte na dobírku.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, Vám peníze za zboží zašleme složenkou na Vaši adresu nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • Spotřebitel má v případě, že využije svého práva odstoupit od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě, právo na vrácení kupní ceny a dále právo na vrácení nákladů na dopravu zboží k němu (do těchto nákladů je nutné počítat jak náklady na poštovné a balné, tak i náklady, které vzniknou v případě, že kupující hradí zboží prostřednictvím dobírky).
 • Naopak spotřebitel nemá právo na náhradu nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s následným vrácením zboží v zákonné 14 denní lhůtě.

5/ DODACÍ PODMÍNKY

 • Dodací doba zboží (předání přepravci) je uvedena u každého výrobku v eshopu v okamžik objednání a bude dodržena. Pokud je uvedeno skladem ihned, bude zboží odesláno nejpozději v další pracovní den. Pokud není zboží skladem a prodloužila by se z tohoto důvodu dodací lhůta, budeme Vás o tomto ihned informovat. V den kdy Vaši zásilku předáme přepravci, obdržíte informační email na Vámi uvedený email.

 • Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje prodejní doklad a návod na používání výrobku.

 • Rozvoz zboží zajišťujeme po České republice pomocí České pošty. Náklady na dopravu při nákupu do 2.500 Kč hradí zákazník. Ceny dopravy zde: doprava a platba.

6/ DODATEČNÉ ZMĚNY V ÚDAJÍCH

 • Změny ve fakturačních údajích po expedici zásilky jsou zpoplatněny částkou 100,- Kč za změnu. Sazba se zejména týka dodatečné změny nákupu z fyzické osoby na osobu právnickou. S fyzickou osobou obchodujeme na základě občanského zákoníku, zatímco s právnickou osobou dle obchodního zákoníku.

7/ ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

 • Součastí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, ktere jsou v plném znění v sekci Reklamace nebo v písemném provedení na provozovně prodávajícího.

8/ OCHRANA OSOBNÍCH DAT A SOUKROMÍ

 • Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
 • Subjekt byl zapsán do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů, (www.uoou.cz) pod reg.č. 00054347 / 001.
 • Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
 • Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.
 • Oznamujeme tímto skutečnost, že jsme implementovali a používáme inzerci v reklamní síti.
 • Jedná se o funkce Google Analytics, implementované na základě inzerce v reklamní síti (např. remarketing).
 • Každý návštěvník se může odhlásit z Google Analytics pro inzerci v reklamní síti a může personalizovat reklamy v reklamní síti Google pomocí Správce nastavení reklam.
 • K odhlášení ze služby Google Analytics slouží tento doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics.
 • Dále oznamujeme, že k online inzerci používáme remarketing ve službě Google Analytics.
 • Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google zobrazují na internetu naše reklamy na různých webech.
 • My a dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google využíváme společně soubory cookie první strany (například soubor cookie Google Analytics) a soubory cookie třetích stran (například soubor cookie DoubleClick) k šíření informací, optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv vašich stránek.

9/ NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

10/ PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ

 • Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).
 • Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je možné dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost - Českou poštu) nebo převodem na účet prodávajícího.

11/ Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

 • 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou primárně řešeny smírnou cestou. Pokud je kupujícím spotřebitel, má tento podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZOOS“), právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn k řešení spotřebitelského sporu, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na internetové stránce www.coi.cz.
 • 2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • 3. Kupující spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na internetové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 4. Dozor nad dodržováním povinností podle ZOOS vykonává Česká obchodní inspekce.

12/ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi firmou Oldřich Žůrek, IČO 45923507 a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
 • V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si naše firma vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.good-shop.cz stejně jako na kamenných provozovnách společnosti.

PARTNEŘI |

sitemap.xml |

Copyright © www.good-shop.cz | Všechna práva vyhrazena | Zákaz kopírování textů, obrázků a obsahu bez svolení vlastníka www.good-shop.cz | Ochrana osobních údajů
facebook profil
facebook.com/goodshopcz